Bilder fra 1950-tallet og fram til idag


Her er bilder fra før digitalkamera kom i mitt hus

Bilder fra 60 og 70 tallet er ikke veldig gode.
Lette som en gal etter bilder fra 70 tallet, men nesten alle var blitt rødaktige og utydelige, men jeg skal lete videre

Klikk på boken og sidene for å bla: